Uitleg karakter

Het karakter dat u als achtergrond op de pagina’s van mijn website en mijn briefpapier terugvindt, heeft een complexe betekenis.

Dit oude Chinese karakter komt uit het boek de Nei Tsjing, deel Ling Tsju. Dit boek is vermoedelijk in de Han periode (206 v.C. – 220 n.C.) geschreven. De Nei Tsjing is één van de oudst bewaard gebleven medische boeken ter wereld. In dit boek staat de beschrijving van een dialoog tussen de 1e keizer van China Qin Shihuangdi (259-210 v.C.) en zijn hofarts Tsji Pa. Hoofdstuk 8 van de Ling Tsju beschrijft de oorsprong van de ziel.

De 19e regel: XIN YOU SUO YI, WEI ZHI YI geeft uitleg over het karakter YI (intentie/bedoeling/doel).
Dit begrip laat zich moeilijk beschrijven. Het gebruikte begrip Hart in deze omschrijving mag niet verward worden met wat wij in het westen zien als het orgaan hart. Probeer dit te zien vanuit de Chinese visie waar Hart energie diverse functies heeft, bijvoorbeeld het verankeren van de geest. Als Hart energie harmonieus en krachtig is en er rust is in de geest , ontstaat er overzicht over het doel, intentie of betekenis van uw leven.

XIN YOU SUO YI, WEI ZHI YI betekent: Als er een idee of een gedachte zich bij het Hart aandient en het voelt goed, dan kun je spreken van “intentie/bedoeling/doel” ook wel in het oud Chinees YI genoemd.
Het ideogram YI is opgebouwd uit een onderste deel wat voor Hart staat en een bovendeel met de betekenis dat het meest lijkt op “toon” of resonantie zoals bij een muzikale noot.

YI staat voor het harmonieus resoneren van het Hart met de gebeurtenis, gedachte of het idee. Het moet harmoniseren met alles wat je in jezelf hebt. Als je de goede resonantie hebt, als het “in tune” is, de juiste noot raakt, de juiste frequentie, dan heb je de juiste bedoeling, intentie of doel bereikt. Je vindt dit ook terug in de betekenis van "accoord" en "accorderen" (ook in de muziek) dit komt van "ad cordum" - naar het hart. Het afstemmen van afspraken alsook van klanken.
Gebruik je je hart als zetel van gevoelens en gedachten dan zal jouw bedoeling op dat moment en de intentie/doel van jouw leven goed zijn.