Informatie over het Coronavirus

Better safe than sorry

De maatregelen met betrekking tot COVID-19 zijn drastisch ingeperkt.
Vanaf 25 februari is het niet meer verplicht om een mondkapje te dragen (uitgezonderd OV en luchthaven).
In mijn praktijk vervalt deze verplichting dus ook. Maar voelt u zich zekerder met een mondkapje dan mag dat altijd gedragen worden.
Dit geldt zowel voor mij als behandelaar als voor u. Ik stel het op prijs als u zich voor de behandeling hierover uitspreekt.

Voor meer informatie over COVID-19 verwijs ik u naar de website van de Rijksoverheid.